PRO INTEGRIS je nakon uspješnog puštanja u pogon trafostanica na Kosovu (TS 400/220 kV Kosovo…