Jedan od glavnih segmenata poslovanja Pro Integris-a je pružanje usluga izrade svih vrsta projekata i studija te stručnog nadzora iz područja elektroenergetike. Naši projekti uključuju kvalitetnu analizu zahtjeva, podloga i tehnologija te na temelju dobivenih rezultata kupcu predlažemo i razrađujemo optimalno tehničko rješenje. Naš tim projektanata stekao je veliko iskustvo radeći projekte i studije za kupce diljem svijeta. Kod projektiranja nudimo sljedeće usluge:

  • Izradu idejnih projekata i rješenja
  • Izradu glavnih projekata
  • Izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja
  • Izradu specijaliziranih studija i analiza
  • Specifikacije opreme
  • Dokumentacije za održavanje
  • Planove ispitivanja i puštanja u pogon
  • Stručni nadzor