Jedan od glavnih segmenata poslovanja Pro Integris-a je pružanje usluga izrade svih vrsta projekata i studija te stručnog nadzora iz područja elektroenergetike. Naši projekti uključuju kvalitetnu analizu zahtjeva, podloga i tehnologija te na temelju dobivenih rezultata kupcu predlažemo i razrađujemo optimalno tehničko rješenje. Naš tim projektanata stekao je veliko iskustvo radeći projekte i studije za kupce diljem svijeta. Kod projektiranja nudimo sljedeće usluge:

  • izradu idejnih projekata i rješenja,
  • izradu glavnih projekata,
  • izradu izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja,
  • izradu specijaliziranih studija i analiza,
  • specifikacije opreme,
  • dokumentacije za održavanje,
  • planove ispitivanja i puštanja u pogon
  • stručni nadzor.