‘Internacionalizacija poslovanja MSP’

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima kroz projekt ‘Internacionalizacija poslovanja MSP-ova’ sufinancirat ćemo projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH, te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.

Cilj samog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Više o Pozivu www.strukturnifondovi.hr

 

‘WWW vaučeri za MSP’

Pro Integrisu je odobren vaučer kojim se potiču mali i srednji poduzetnici na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji svojih proizvoda i usluga.

Cilj Poziva ‘WWW vaučeri za MSP-ove’ je osigurati jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu, te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

 

E-impuls

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sudjelovali smo u poticanju investicija za jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

Ciljevi „E – impulsa 2016.“ su rast i razvoj poduzetništva i obrta, uravnotežen regionalni razvoj te učinkovito korištenje sredstava i fondova Europske unije.

 

PoC 7

Sudjelovanjem u programu koji je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, otvorili smo mogućnost za razvoj naših inovativnih aktivnosti.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Više o PoC projektu i drugim projektima iz područja istraživanja i razvoja možete vidjeti na našoj stranici u poglavlju Istraživanje i razvoj https://prointegris.hr/istrazivanje-i-razvoj/