Nakon puštanja u pogon trafostanice 400/110/20 kV Gura Ialomitei, PRO INTEGRIS je sklopio novi ugovor sa Siemenosm o tvorničkom ispitivanju i puštanju u pogon trafostanice 400/220/110 kV Mintia. Također, u suradnji sa Siemensom u tijeku je puštanje u pogon hidroelektrane Lotru (3 x 185 MVA).