U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ Pro Integris d.o.o. provodi projekt ‘Uvođenje ERP-a i podrške projektiranju, ispitivanju i testiranju sustava’ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.19.0527.

 

Tvrtka ima dinamičan razvoj koji traži uvođenje kvalitetnog IT-sustava i programa. Provedbom projekta unaprijedit će se uredska IT-infrastruktura i uskladiti njen kapacitet s potrebama, omogućiti opremanje novih radnih mjesta te uvesti novi ERP za upravljanje poslovnim procesima. Cilj je postići standarde koje imaju vodeće svjetske inženjering kompanije, a koji će doprinijeti rastu prodaje na inozemnim tržištima, produktivnosti rada i novom zapošljavanju. Ciljane skupine korisnika su uprava društva, zaposlenici projektanti i ispitivači na terenu i poslovni partneri.

 

Naziv projekta: Uvođenje ERP-a i podrške projektiranju, ispitivanju i testiranju sustava

Ukupni iznos projekta:  1.223.821,25 HRK

Prihvatljivi troškovi projekta: 948.707,00

Ukupni iznos odobrene potpore: 616.659,55 HRK

Trajanje projekta: 21.12.2018. – 21.10.2020.

Kontakt osoba: Antonija Aračić Katičić, +385 (0)1 617 00 22