POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

Oznaka i naziv nabave:

N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa

 

U skladu s točkom 23.2 Postupaka nabave, koji čine i Prilog 4. POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN), točka 17, direktor PRO INTEGRIS d.o.o., Lovački put 7, 21000 Split, OIB: 21489337434, Ivan Višić donosi

ODLUKE O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE

I.

Grupa 1

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, PRO INTEGRIS d.o.o., Lovački put 7, 21000 Split, za predmet nabave N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 1, datuma Obavijest o nabavi 17.01.2020. godine, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude temeljem kriterija odabira ponude – najniža cijena, a kao najbolja ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, OIB:74242216047.

Grupa 2

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, PRO INTEGRIS d.o.o., Lovački put 7, 21000 Split, za predmet nabave N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 2, datuma Obavijest o nabavi 17.01.2020. godine, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude temeljem kriterija odabira ponude – najniža cijena, a kao najbolja ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, OIB:74242216047.

II.

Grupa 1

Ukupna vrijednost odabrane ponude za nabavu N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 1 iznosi 129.415,00 HRK bez PDV-a, iznos PDV-a po stopi od 25% 32.353,75 HRK te ukupna cijena s PDV-om od 161.768,75 HRK.

Nakon zaprimanja obvezujuće ponude, pregleda i ocjene ponude, utvrdilo se da je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, valjana, te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave, i da je prema primijenjenom kriteriju najpovoljnija.

Grupa 2

Ukupna vrijednost odabrane ponude za nabavu N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 2 iznosi 75.251,00 HRK bez PDV-a, iznos PDV-a po stopi od 25% 18.812,75 HRK te ukupna cijena s PDV-om od 94.063,75 HRK.

Nakon zaprimanja obvezujuće ponude, pregleda i ocjene ponude, utvrdilo se da je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, valjana, te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave, i da je prema primijenjenom kriteriju najpovoljnija.

 

Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor s odabranim ponuditeljem.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 

U Zagrebu, 30.01.2020. godine

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE NARUČITELJA (NOJN) Ivani Višić, direktor