Svi sadržaji objavljeni na mrežnim stranicama PRO INTEGRIS d.o.o., uključujući tekstualne, likovne i ostale materijale, zaštićeni su zakonskim propisima o autorskim i srodnim pravima. Ponovna uporaba tekstualnih sadržaja i korištenje fotografija i video zapisa nije dozvoljena bez prethodnog odobrenja PRO INTEGRIS d.o.o.

U slučaju prekršenog autorskog ili srodnog prava, ukoliko PRO INTEGRIS d.o.o. ocijeni to potrebnim, poduzet će potrebne mjere protiv prekršitelja i bez prethodnog upozorenja.

 

U Zagrebu, 18. listopad 2018. godine.

PRO INTEGRIS d.o.o.