Pro Integris provodi istraživačke i razvojne projekte samostalno ili u suradnji sa znanstveno istraživačkim institucijama i partnerskim tvrtkama. Kako bi osigurali kontinuitet istraživačko razvojnih projekata spremni smo na različite modele partnerstva i zajedničkih prijava projekata za sufinanciranje istraživačkih i razvojnih aktivnosti u okviru dostupnih nacionalnih i EU programa

Cilj istraživačkih i razvojnih aktivnosti je stvaranje dodane vrijednosti u tvrtki u vidu povećanja znanja kroz razvoj proizvoda, praćenje tehnoloških trendova i provođenje tehnološki zahtjevnih projekata. Na taj način podižemo našu konkurentnost na tržištu, otvaramo nova tržišta i stvaramo preduvjete za daljnji rast tvrtke.

Aktivni projekti

Trenutno nema aktivnih projekata.

Završeni projekti

Zaštita generatora primjenom direktnog mjerenja kuta opterećenja

Naziv projekta:
Zaštita generatora primjenom direktnog mjerenja kuta opterećenja

Opis projekta:
U sklopu ovog projekta cilj je realizirati funkciju zaštite od ispada iz koraka generatora direktnim mjerenjem kuta opterećenja. Primjenom novog pristupa realizacije zaštite od ispada iz koraka generatora želi se postići smanjenje naprezanja na generator i vjerojatnost njegova oštećenja uslijed pojave kvara, prvenstveno iz razloga što će generator raditi kraće vrijeme u vrlo nepovoljnom režimu rada. Novi koncept zaštite generatora treba osigurati ranije odvajanje generatora od mreže, a što direktno utječe na životni vijek generatora. Direktno mjerenje kuta opterećenja generatora, osim za realizaciju funkcije zaštite od ispada iz koraka, može se iskoristiti za povećanje radnog opsega generatora (proširenje pogonske karte generatora) što doprinosi vlasniku generatora kroz fleksibilniji pristup prilikom proizvodnje električne energije. Proširenje radnog područja generatora na temelju direktnog mjerenja kuta opterećenja također će se istražiti u sklopu ovog projekta.

Trajanje projekta: 30.11.2018. – 29.11.2019.

Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) iz Programa provjere inovativnog koncepta.

Interreg MED PELAGOS

Naziv projekta:
Promoting innovative cLusters and nEtworks for mArine renewable energy synerGies in Mediterranean cOasts and iSlands – PELAGOS

Opis projekta:
Svrha PELAGOS projekta je stvaranje i promicanje nacionalnih platformi za plavu energiju u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj, Grčkoj, i Cipru, a zatim osnivanje i rad transnacionalnog sredozemnog klastera radi zajedničkog pronalaženje mogućnosti i rješavanja izazova vezanih za plavu energiju. Kroz suradničku shemu želi se postići sinergijski efekt promicanja istraživanja, inovativnih ideja te konkurentnih tehnologija vezanih za plavu energiju, u obalnim i otočnim područjima Sredozemlja.

Dionici hrvatske platforme za plavu energiju su predstavnici javnih tijela (ministarstava, regionalne razvojne agencije), istraživačke institucije, mali i srednji poduzetnici, velika poduzeća, stručne udruga, nevladine organizacija te ostali dionici koji su specijalizirani za djelatnosti i imaju aktivnu ulogu u pitanjima vezanima za plavu energiju. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu (UNIZAG FSB) voditelj je platforme PELAGOS projekta za Hrvatsku.

Više detalja o projektu PELAGOS možete pogledati ovdje.

Trajanje projekta: 1.11.2016. – 30.7.2019.

Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

Razvoj napredne mjerne jedinice (SMU)

Naziv projekta:
Razvoj napredne mjerne jedinice (Smart Merging Unit) za potrebe Smart Grida

Opis projekta:
Cilj projekta bio je razvoj naprednog rješenja u području digitalnih mjerenja u sustavima zaštite, automatizacije i upravljanja u sekundarnim sustavima EE objekata. Krajnji rezultat projekta je razvijena napredna mjerna jedinica (Smart Metering Unit – SMU) koja ima mogućnost publiciranja mjernih uzoraka (Sampled Vaules) sukladno normama IEC 61869 i IEC 61850-9-2 te sinkrofazorska mjerenja sukladno IEEE C37.118 normi.

Više detalja o SMU možete pogledati ovdje.

Partner:
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb.

 

 

 

 

Trajanje projekta: 4.12.2015. – 31.12.2017.

 

Projekt je realiziran uz financijsku potporu u okviru programa IRCRO kojeg je provodio HAMAG BICRO.

Razvoj akvizicijsko-prilagodne jedinice

Naziv projekta:
Akvizicijsko-prilagodna jedinica (Merging Unit – MU)

Opis projekta:
Najvažniji rezultat procesa istraživanja i razvoja u sklopu ovog projekta je izrada funkcionalnog modela akvizicijsko-prilagodne jedinice za primjenu u automatizaciji EE sustava baziranih na IEC 61850 standardu. Kroz aktivnosti na projektu razvijen je funkcionalni model MU koji ima mogućnost publiciranja mjernih uzoraka u skladu s IEC 61850-9-2LE normom te aplikacije za konfiguriranje, ispitivanje i monitoring akvizicijsko–prilagodne jedinice. Cilj projekta bio je kroz razvoj funkcionalnog modela MU steći nova znanja i napraviti poboljšanje postojećih rješenja u skladu s novim tehnologijama koje se primjenjuju u EE sustavima.


Partneri:
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

 

 

 

IEL d.o.o., Zagreb

Trajanje projekta: 15.1.2010. – 15.4.2011.

 

Projekt je realiziran uz financijsku potporu u okviru programa IRCRO kojeg je provodio HAMAG BICRO.