Skip to main content

Pravna obavijest

PRO INTEGRIS d.o.o. je vlasnik domena prointegris.hr i prointegris.com i na njima objavljenih mrežnih (engl. web) stranica. PRO INTEGRIS d.o.o.je posvećen zaštiti Vaše privatnosti. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka i rado ćemo Vam pomoći.

Korištenjem ove web stranice i/ili naših usluga dajete suglasnost da se Vaši osobni podaci obrade na način koji je opisan u ovim Pravilima privatnosti.

Informacije na njima podliježu:

Pravo na izmjene i dopune

PRO INTEGRIS d.o.o. zadržava pravo izmijeniti i dopuniti prethodno navedene izjave i obavijesti u bilo kojem trenutku i bez davanja prethodne obavijesti zainteresiranim osobama.

 

U Zagrebu, 18. listopad 2018. godine.

PRO INTEGRIS d.o.o.