Skip to main content

Obavijest o autorskim i srodnim pravima

Tvrtka Pro Integris d.o.o., prikuplja podatke u svrhu izvršavanja ugovora, ispunjavanja ugovorne i predugovorne obveze kao i izravnu poštu u skladu s člankom 13. GDPR-a.

Prikupljanje i obrada podataka potrebni su za izvršenje ugovora i temelje se na članku 6. stavku 1. točki (b) GDPR-a. Prijenos podataka trećim stranama se ne događa. Podaci se brišu čim više nisu potrebni u svrhu njihove obrade.

Imate pravo prigovoriti korištenju Vaših podataka u svrhu slanja izravne pošte u bilo kojem trenutku. Osim toga, imate pravo zatražiti informaciju o podacima koji su pohranjeni od nas i tražiti ispravku u slučaju netočnosti podataka i pogreške u slučaju nedopustivog pohranjivanja podataka. Možete se obratiti našem Službeniku za privatnost (dpo@prointegris.hr) i Voditelju obrade podataka (info@prointegris.hr). Također imate pravo žalbe nadzornom tijelu.


Svi sadržaji objavljeni na mrežnim stranicama PRO INTEGRIS d.o.o., uključujući tekstualne, likovne i ostale materijale, zaštićeni su zakonskim propisima o autorskim i srodnim pravima. Ponovna uporaba tekstualnih sadržaja i korištenje fotografija i video zapisa nije dozvoljena bez prethodnog odobrenja PRO INTEGRIS d.o.o.

U slučaju prekršenog autorskog ili srodnog prava, ukoliko PRO INTEGRIS d.o.o. ocijeni to potrebnim, poduzet će potrebne mjere protiv prekršitelja i bez prethodnog upozorenja.

 

U Zagrebu, 18. listopad 2018. godine.

PRO INTEGRIS d.o.o.