Skip to main content

Izjava o zaštiti privatnosti

Ova Izjava o privatnosti daje vam informacije o obradi vaših osobnih podataka koje prikupljamo kada posjećujete internetske stranice u vlasništvu društva PRO INTEGRIS d.o.o. iz Splita, OIB: 21489337434 (dalje u tekstu: PRO INTEGRIS). Izjava opisuje koje vrste osobnih podataka možemo prikupljati, objašnjava kako upotrebljavamo podatke te korake koje poduzimamo kako bismo ih zaštitili. Izjava također opisuje vaša prava koja imate u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših podataka.

U prikupljanju i obradi tih podataka djelujemo kao voditelj obrade u smislu kako je isti definiran Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Ako nas želite kontaktirati vezano za obradu i korištenje vaših osobnih podataka možete to učiniti

PRO INTEGRIS d.o.o.
Ulica Josipa Jovića 7
HR-21000 SPLIT

Vaše osobne podatke možemo prikupljati samim korištenjem stranica ili u slučajevima kada koristite naše internetske stranice kako bi nam postavili upit.

Obrada podataka kada koristite naše stranice

Kada posjećujete naše internetske stranice kako bi saznali više o nama i našim proizvodima, odnosno, pregledali informacije koje stavljamo na stranice, koristimo kolačiće s ciljem da osiguramo optimalno funkcioniranje stranica, prikupimo korisne informacije o posjetiteljima koje će nam omogućiti da dalje unaprijedimo svoje usluge kao i radi toga da općenito unaprijedimo korisničko iskustvo.

Kolačići mogu na vaš preglednik biti instalirani od strane PRO INTEGRISA ili od treće strane, primjerice oglašivača.

Za više informacija o načinu i svrhama korištenja kolačića predlažemo da pogledate našu Politiku korištenja kolačića.

Obrada podataka kada postavljate upit putem naših internetskih stranica

Kada postavljate upit putem naših internetskih stranica (npr. korištenjem obrasca za upite), tražimo vas informaciju o vašem imenu i prezimenu te e-mail adresi. Za potrebe pružanja kvalitetnijeg odgovora na vaš upit možemo vas zatražiti i dodatne informacije (poput vašeg broja telefona).

Koristimo navedene podatke kako bismo odgovorili na vaš upit, uključivo i kako bi vam pružili sve zatražene informacije o našim proizvodima i uslugama. Možemo vas kontaktirati više puta e-mailom nakon zaprimanja vašeg upita kako bi osigurali da ste dobili informacije koje su vam potrebne, odnosno, da ste zadovoljni dobivenim odgovorom. Pravna osnova za obradu podataka je naš legitimni interes da vam pružimo točne informacije prije moguće prodaje.

Vaš upit se pohranjuje i obrađuje kao e-mail usluga koju pruža Microsoft unutar Europske ekonomske zone (EEZ).

Vaše osobne podatke koje smo zaprimili putem postavljenog upita na našim internetskim stranicama ćemo čuvati za vrijeme dok međusobno komuniciramo u svezi odgovora na vaš upit, odnosno, pružanja informacija o našim proizvodima i uslugama.

Po proteku 12 mjeseci od zadnje komunikacije, izbrisat ćemo sve vaše osobne podatke. Navedeno ne utječe na vaše pravo da u bilo kojem trenutku ranije zatražite da obrišemo vaše osobne podatke iz naših evidencija.

Sigurnost vaših osobnih podataka

Implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. SSL certifikat jamči sigurnost naše stranice enkripcijom podataka, koji se prenose od vašeg uređaja do našeg servera. Naši informatički sustavi i sustavi trećih strana su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja pohranjenih podataka, kao i od gubljenja i brisanja. Prilikom davanja Vaših osobnih podataka putem naših mrežnih stranica, ove se informacije šalju putem interneta sigurno pomoću visokokvalitetnih šifriranja i spremaju na sigurne poslužitelje.

Vaša prava

Sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u svako doba imate sljedeća prava glede obrade vaših osobnih podataka:

  • pravo zatražiti nas informaciju koje vaše osobne podatke obrađujemo (uključivo i dobiti presliku tih podataka) kao i da ih ispravimo ako su navedeni podaci netočni.
  • ako vaše osobne podatke obrađujemo temeljem vaše privole kao pravne osnove za obradu, možete povući privolu u bilo kojem trenutku. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka obrađenih na temelju privole prije nego što je ista povučena.
  • ako obrađujemo vaše osobne podatke temeljem vaše privole ili sa svrhom izvršenja ugovora s vama imate pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;
  • imate pravo zatražiti da zastanemo s korištenjem vaših osobnih podataka na određeno vrijeme ako smatrate da ih ne obrađujemo u skladu s
  • zatražiti od nas da vaše osobne podatke izbrišemo u slučajevima kada ih obrađujemo temeljem vaše privole ili s osnove legitimnog interesa kao pravne osnove za obradu ili nekom drugom slučaju predviđenom
  • pravo na podnošenja prigovora u vezi obrade osobnih

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za kontakt. Na vaš zahtjev odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku, a najduže u rokovima propisanim Općom uredbom o zaštiti podataka.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka i slanje podataka izvan EU

Imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke na vas ili na sličan način na vas značajno utječu.

Na internetskim stranicama u našem vlasništvu, kao niti u uslugama koje pružamo trenutno, ne koristimo automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

Vaše pravo na prigovor

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate nas kako bismo otklonili problem. Ako smatrate da vam nismo bili u mogućnosti pomoći vezano za vaše pritužbe ili probleme imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem

internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
HR – 10000 ZAGREB

Ažuriranje ove Izjave

Redovito pregledavamo i kada je prikladno, razvojem naših usluga i korištenjem osobnih podataka, povremeno ažuriramo ovu Izjavu o privatnosti. U slučaju da želimo koristiti vaše osobne podatke na način koji ranije nismo identificirali, kontaktirat ćemo vas kako bismo vam pružili informacije i ako je potrebno, zatražili vaš pristanak. Savjetujemo vam da redovito posjećujete ovu Izjavu kako bi ste mogli dobiti aktualne informacije o načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke.

U Zagrebu, 02. lipnja 2022. godine

PRO INTEGRIS d.o.o.