Skip to main content

Istraživanje i razvoj

Pro Integris provodi istraživačke i razvojne projekte u suradnji s institucijama i partnerima iz struke.

Istraživački rad provodimo i samostalno, ovisno o vrsti projekta. Ciljevi ovih aktivnosti su razvoj tvrtke u skladu s postojećim stanjem tržišta i tehnologija, povećanje vrijednosti i znanja, konkurentnost i otvaranje novih tržišta te stvaranje preduvjeta za daljnji rast tvrtke. Pri izvođenju aktivnosti istraživanja i razvoja koristimo različite modele partnerstva i zajedničkih prijava projekata za sufinanciranje u okviru dostupnih nacionalnih i EU programa.

Naš cilj je kontinuirani rast i razvoj tvrtke, stoga je istraživanje i razvoj bitan segment našeg poslovanja.

Smart Measuring Unit

SMU-P2 je uređaj koji objedinjuje sve tipove mjernih podataka unutar digitalne transformatorske stanice prema relevantnim standardima.

Koncept potpuno digitalne transformatorske stanice omogućava učinkovitu i jednostavnu razmjenu mjernih podataka kroz procesnu komunikacijsku mrežu, korištenje i pohranjivanje mjernih podataka, povećanje energetske učinkovitosti transformatorske stanice te značajno smanjuje troškove zbog eliminiranja potrebe za polaganjem instalacijskih kabela.

Dimenzije

220 x 182 x 88 mm

Analogni ulazi

4 x zaštita strujnog ulaza 1A ili 5A
4 x mjerenje strujnog ulaza 1A ili 5A
4 x zaštita i mjerenje naponskog ulaza 100V

Napajanje energijom

110 – 230 VAC i 110 – 230 VDC

Frekvencija ulaznog signala

50 Hz

Komunikacija

1000Base – TX, VLAN

Projekti

Zaštita generatora primjenom direktnog mjerenja kuta opterećenja

Naziv projekta:
Zaštita generatora primjenom direktnog mjerenja kuta opterećenja

Opis projekta:
U sklopu ovog projekta cilj je realizirati funkciju zaštite od ispada iz koraka generatora direktnim mjerenjem kuta opterećenja. Primjenom novog pristupa realizacije zaštite od ispada iz koraka generatora želi se postići smanjenje naprezanja na generator i vjerojatnost njegova oštećenja uslijed pojave kvara, prvenstveno iz razloga što će generator raditi kraće vrijeme u vrlo nepovoljnom režimu rada. Novi koncept zaštite generatora treba osigurati ranije odvajanje generatora od mreže, a što direktno utječe na životni vijek generatora. Direktno mjerenje kuta opterećenja generatora, osim za realizaciju funkcije zaštite od ispada iz koraka, može se iskoristiti za povećanje radnog opsega generatora (proširenje pogonske karte generatora) što doprinosi vlasniku generatora kroz fleksibilniji pristup prilikom proizvodnje električne energije. Proširenje radnog područja generatora na temelju direktnog mjerenja kuta opterećenja također će se istražiti u sklopu ovog projekta.

Trajanje projekta: 30.11.2018. – 29.11.2019.

Projekt je sufinanciran sredstvima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) iz Programa provjere inovativnog koncepta.

Interreg MED PELAGOS

Naziv projekta:
Promoting innovative cLusters and nEtworks for mArine renewable energy synerGies in Mediterranean cOasts and iSlands – PELAGOS

Opis projekta:
Svrha PELAGOS projekta je stvaranje i promicanje nacionalnih platformi za plavu energiju u Portugalu, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj, Grčkoj, i Cipru, a zatim osnivanje i rad transnacionalnog sredozemnog klastera radi zajedničkog pronalaženje mogućnosti i rješavanja izazova vezanih za plavu energiju. Kroz suradničku shemu želi se postići sinergijski efekt promicanja istraživanja, inovativnih ideja te konkurentnih tehnologija vezanih za plavu energiju, u obalnim i otočnim područjima Sredozemlja.

Dionici hrvatske platforme za plavu energiju su predstavnici javnih tijela (ministarstava, regionalne razvojne agencije), istraživačke institucije, mali i srednji poduzetnici, velika poduzeća, stručne udruga, nevladine organizacija te ostali dionici koji su specijalizirani za djelatnosti i imaju aktivnu ulogu u pitanjima vezanima za plavu energiju. Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu (UNIZAG FSB) voditelj je platforme PELAGOS projekta za Hrvatsku.

Više detalja o projektu PELAGOS možete pogledati ovdje.

Trajanje projekta: 1.11.2016. – 30.7.2019.

Projekt sufinancira Europski fond za regionalni razvoj.

The project is co-funded by the European Regional Development Fund.

Razvoj napredne mjerne jedinice (SMU)

Naziv projekta:
Razvoj napredne mjerne jedinice (Smart Merging Unit) za potrebe Smart Grida

Opis projekta:
Cilj projekta bio je razvoj naprednog rješenja u području digitalnih mjerenja u sustavima zaštite, automatizacije i upravljanja u sekundarnim sustavima EE objekata. Krajnji rezultat projekta je razvijena napredna mjerna jedinica (Smart Metering Unit – SMU) koja ima mogućnost publiciranja mjernih uzoraka (Sampled Vaules) sukladno normama IEC 61869 i IEC 61850-9-2 te sinkrofazorska mjerenja sukladno IEEE C37.118 normi.

Više detalja o SMU možete pogledati ovdje.

Partner:
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb.

Trajanje projekta: 4.12.2015. – 31.12.2017.

Projekt je realiziran uz financijsku potporu u okviru programa IRCRO kojeg je provodio HAMAG BICRO.

Razvoj akvizicijsko-prilagodne jedinice

Naziv projekta:
Akvizicijsko-prilagodna jedinica (Merging Unit – MU)

Opis projekta:
Najvažniji rezultat procesa istraživanja i razvoja u sklopu ovog projekta je izrada funkcionalnog modela akvizicijsko-prilagodne jedinice za primjenu u automatizaciji EE sustava baziranih na IEC 61850 standardu. Kroz aktivnosti na projektu razvijen je funkcionalni model MU koji ima mogućnost publiciranja mjernih uzoraka u skladu s IEC 61850-9-2LE normom te aplikacije za konfiguriranje, ispitivanje i monitoring akvizicijsko–prilagodne jedinice. Cilj projekta bio je kroz razvoj funkcionalnog modela MU steći nova znanja i napraviti poboljšanje postojećih rješenja u skladu s novim tehnologijama koje se primjenjuju u EE sustavima.


Partneri:
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split

IEL d.o.o., Zagreb

Trajanje projekta: 15.1.2010. – 15.4.2011.

Projekt je realiziran uz financijsku potporu u okviru programa IRCRO kojeg je provodio HAMAG BICRO.