Skip to main content

Pogledajte sve naše projekte koje financira EU

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i konferencijama na području elektroenergetike

U sklopu poziva za dostavu projektnih prijava Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2, Pro Integris d.o.o. provodi projekt Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i konferencijama na području elektroenergetike za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020., referentni broj projekta: KK.03.2.1.16.

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga olakšavanjem predstavljanja međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

Naziv projekta: Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i konferencijama na području elektroenergetike

Ukupni iznos projekta: 59.783,45 € (450.438,39 HRK)

Prihvatljivi troškovi projekta: 33.238,89 € (250.438,39 HRK)

Ukupni iznos odobrene potpore: 28.253,05 € (212.872,63 HRK)

Trajanje projekta: 9. ožujka 2020. – 31. prosinac 2023.

Kontakt osoba: Antonija Aračić Katičić, +385 (0)1 617 00 22

Uvođenje ERP-a i podrške projektiranju, ispitivanju i testiranju sustava

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) – 2“ Pro Integris d.o.o. provodi projekt Uvođenje ERP-a i podrške projektiranju, ispitivanju i testiranju sustava, kojem su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, referentni broj projekta:  KK.03.2.1.19.0527.

Tvrtka ima dinamičan razvoj koji traži uvođenje kvalitetnog IT-sustava i programa. Provedbom projekta unaprijedit će se uredska IT-infrastruktura i uskladiti njen kapacitet s potrebama, omogućiti opremanje novih radnih mjesta te uvesti novi ERP za upravljanje poslovnim procesima. Cilj je postići standarde koje imaju vodeće svjetske inženjering kompanije, a koji će doprinijeti rastu prodaje na inozemnim tržištima, produktivnosti rada i novom zapošljavanju. Ciljane skupine korisnika su uprava društva, zaposlenici projektanti i ispitivači na terenu i poslovni partneri.

Naziv projekta: Uvođenje ERP-a i podrške projektiranju, ispitivanju i testiranju sustava
Ukupni iznos projekta: 162.428,99 € (1.223.821,25 HRK)
Prihvatljivi troškovi projekta: 125.915,06 € (948.707,00 HRK)
Ukupni iznos odobrene potpore: 81.844,79 € (616.659,55 HRK)
Trajanje projekta: 21.12.2018. – 21.10.2020.
Kontakt osoba: Antonija Aračić Katičić, +385 (0)1 617 00 22

Postupak javne nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi (NOJN)

Oznaka i naziv nabave:

N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa

U skladu s točkom 23.2 Postupaka nabave, koji čine i Prilog 4. POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN), točka 17, PRO INTEGRIS d.o.o., Josipa Jovića 7, 21000 Split, OIB: 21489337434, direktor Ivan Višić donosi ODLUKE O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE

I.

Grupa 1

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, PRO INTEGRIS d.o.o., Josipa Jovića 7, 21000 Split, za predmet nabave N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 1, datuma Obavijest o nabavi 17.01.2020. godine, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude temeljem kriterija odabira ponude – najniža cijena, a kao najbolja ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, OIB:74242216047.

Grupa 2

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, PRO INTEGRIS d.o.o., Josipa Jovića 7, 21000 Split, za predmet nabave N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 2, datuma Obavijest o nabavi 17.01.2020. godine, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude temeljem kriterija odabira ponude – najniža cijena, a kao najbolja ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, OIB:74242216047.

II.

Grupa 1

Ukupna vrijednost odabrane ponude za nabavu N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 1 iznosi 17.176,32 € (129.415,00 HRK) bez PDV-a, iznos PDV-a po stopi od 25% 4.294,08 € (32.353,75 HRK) te ukupna cijena s PDV-om od 21.470,40 € (161,768. 75 HRK).

Nakon zaprimanja obvezujuće ponude, pregleda i ocjene ponude, utvrdilo se da je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, valjana, te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave, i da je prema primijenjenom kriteriju najpovoljnija.

Grupa 2

Ukupna vrijednost odabrane ponude za nabavu N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 2 iznosi 9.987,52 € (75,251.00 HRK) bez PDV-a, iznos PDV-a po stopi od 25% 2.496,88 € (18,812.75 HRK) te ukupna cijena s PDV-om od 12.484,41 € (94.063,75 HRK).

Nakon zaprimanja obvezujuće ponude, pregleda i ocjene ponude, utvrdilo se da je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb valjana, te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave i da je prema primijenjenom kriteriju najpovoljnija.

Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor s odabranim ponuditeljem.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 30.01.2020. godine

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE NARUČITELJA (NOJN) Ivani Višić, direktor