Skip to main content

Certifikati

ISO 9001

ISO 9001:2015 norma obuhvaća zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom. Primjenjuje se u organizacijama koje žele dosljednost u pružanju usluga i proizvoda pri tome ispunjavajući zahtjeve kupaca te imaju cilj povećati zadovoljstvo kupaca. Bez obzira na vrstu i veličinu organizacije ili usluge koje pruža, svi su zahtjevi ISO 9001:2015 generički i primjenjivi.

Ova međunarodna norma potiče primjenu procesnog pristupa pri razvoju, implementaciji i poboljšanju učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom, kako bi se poboljšalo zadovoljstvo kupaca ispunjavanjem njihovih zahtjeva. Primjena procesnog pristupa u sustavu upravljanja kvalitetom omogućuje:

 • Razumijevanje i dosljednost u ispunjavanju zahtjeva
 • Razmatranje procesa u smislu dodane vrijednosti
 • Postizanje učinkovite izvedbe procesa
 • Poboljšanje procesa na temelju evaluacije podataka i informacija

Razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima presudno je za učinkovitost organizacije i za postizanje željenih rezultata.

ISO 14001

ISO 14001:2015 je standard upravljanja okolišem. Služi kao uputa organizacijama da usvoje sustavni pristup implementacije sustava upravljanja okolišem, kako bi doprinijele ekološkom stupu održivosti. Društvena očekivanja za održivi razvoj, transparentnost i odgovornost razvila su strože zakonodavstvo s većim pritiskom očuvanja okoliša od onečišćenja, neučinkovitog korištenja resursa, nepravilnog gospodarenja otpadom, klimatskih promjena, degradacije ekosustava i gubitka bioraznolikosti.

Svrha standarda ISO 14001:2015 je pružiti organizacijama okvir u postupanju zaštite okoliša i odgovor na promjenjive uvjete okoliša u ravnoteži s socioekonomskim potrebama. Sustavni pristup upravljanju okolišem menadžmentu pruža informacije za izgradnju dugoročnog uspjeha i stvaranje opcija za doprinos održivom razvoju putem:

 • Zaštite okoliša sprječavanjem ili ublažavanjem štetnih utjecaja na okoliš
 • Ublažavanja potencijalnog štetnog učinka uvjeta okoline na organizaciju
 • Pomaganja organizaciji u ispunjavanju obveza usklađenosti
 • Poboljšanja ekološke učinkovitosti
 • Postizanja financijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primjene ekološki prihvatljivih alternativa koje jačaju tržišnu poziciju organizacije
 • Priopćenje informacija o okolišu relevantnim zainteresiranim stranama

Uspjeh sustava upravljanja okolišem ovisi o predanosti svih razina i funkcija organizacije na čelu s rukovodstvom. Uprava organizacije ima mogućnost učinkovito organizirati integraciju upravljanja okolišem u poslovne procese organizacije, strateško upravljanje i donošenje odluka, te uskladiti s drugim poslovnim prioritetima.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013 najpoznatiji je svjetski standard namijenjen sustavima upravljanja sigurnošću informacija (ISMS). Definira zahtjeve koje ISMS mora ispuniti.

Standard nudi upute za uspostavu, implementaciju, održavanje te kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja sigurnošću informacija tvrtkama bilo koje veličine i vrste sektora.

Sukladnost s normom ISO/IEC 27001:2013 znači da je organizacija ili poduzeće uspostavilo sustav za upravljanje rizicima povezanim sa sigurnošću podataka koje tvrtka posjeduje ili kojima tvrtka upravlja te da taj sustav poštuje sve najbolje prakse i načela sadržana u ovoj međunarodnoj normi.

Uz porast kibernetičkog kriminala i kontinuiranu pojavu novih prijetnji, može se činiti problematičnim ili čak nemogućim upravljati kibernetičkim rizicima. ISO/IEC 27001:2013 pomaže organizacijama da postanu svjesne rizika i proaktivno prepoznaju i riješe slabosti. Promiče holistički pristup informacijskoj sigurnosti: ljudi, politika i tehnologija. Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću implementiran prema ovom standardu je alat za upravljanje rizicima, kibernetičkom otpornosti i operativnom izvrsnosti.

Implementacija sigurnosnog okvira informacija navedenog u standardu ISO/IEC 27001:2013 pomaže:

 • Smanjiti izloženost prijetnjama kibernetičkih napada
 • Odgovoriti na sve veće sigurnosne rizike
 • Osigurati da imovina kao što su financijska izvješća, intelektualno vlasništvo, podaci o zaposlenicima i informacije koje su povjerili treći partneri ostanu neoštećene, povjerljive i dostupne prema potrebi
 • Pružati centralno upravljanje koje osigurava sve informacije na jednom mjestu
 • Pripremiti ljude, procese i tehnologiju u cijeloj organizaciji obukom o tehnološkim rizicima i drugim prijetnjama
 • Zaštititi informacije u svim oblicima, uključujući papirnate i digitalne podatke
 • Uštediti novac povećanjem učinkovitosti i smanjenjem troškova za neučinkovitu obrambenu tehnologiju

ISO 45001

ISO 45001:2018 standard obuhvaća zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S). Sadrži smjernice kako organizacijama omogućiti sigurna i zdrava radna mjesta sprječavanjem ozljeda povezanih s radom i proaktivnim poboljšanjem svoje izvedbe OH&S. Primjenjuje se na svaku organizaciju koja želi uspostaviti, implementirati i održavati sustav upravljanja OH&S kako bi poboljšala zdravlje i sigurnost na radu, uklonila opasnosti i minimizirala rizike OH&S (uključujući nedostatke sustava), iskoristila prilike za OH&S i riješila neusklađenosti sustava upravljanja OH&S sa svojim aktivnostima.

ISO 45001:2018 pomaže organizaciji da postigne željene rezultate svog sustava upravljanja OH&S. U skladu s OH&S politikom organizacije, planirani ishodi sustava upravljanja OH&S uključuju:

 • Stalno poboljšanje performansi OH&S
 • Ispunjavanje zakonskih i drugih zahtjeva
 • Postizanje OH&S ciljeva

Primjenjuje se na svaku organizaciju bez obzira na njezinu veličinu, vrstu i djelatnost. Također je primjenjiv na rizike vezane uz OH&S pod kontrolom organizacije, uzimajući u obzir čimbenike kao što su kontekst u kojem organizacija djeluje te potrebe i očekivanja njezinih radnika i drugih zainteresiranih strana.

ISO 45001:2018 omogućuje organizaciji da putem svog sustava upravljanja OH&S integrira druge aspekte zdravlja i sigurnosti kao što je dobrobit radnika. Standard nudi odgovore na pitanja o sigurnosti proizvoda, šteti na imovini ili utjecajima na okoliš, osim rizika za radnike i druge relevantne zainteresirane strane. Može se koristiti u cijelosti ili djelomično za sustavno poboljšanje upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. Međutim, tvrdnje o sukladnosti s ovim dokumentom nisu prihvatljive osim ako su svi njegovi zahtjevi ugrađeni u sustav upravljanja OH&S organizacije i ispunjeni bez izuzetka.