POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN)

Oznaka i naziv nabave:

N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa

 

U skladu s točkom 23.2 Postupaka nabave, koji čine i Prilog 4. POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA OSOBE KOJE NISU OBVEZNICI ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (NOJN), točka 17, direktor PRO INTEGRIS d.o.o., Lovački put 7, 21000 Split, OIB: 21489337434, Ivan Višić donosi

ODLUKE O ODABIRU NAJBOLJE PONUDE

I.

Grupa 1

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, PRO INTEGRIS d.o.o., Lovački put 7, 21000 Split, za predmet nabave N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 1, datuma Obavijest o nabavi 17.01.2020. godine, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude temeljem kriterija odabira ponude – najniža cijena, a kao najbolja ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, OIB:74242216047.

Grupa 2

U postupku nabave za osobe koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, PRO INTEGRIS d.o.o., Lovački put 7, 21000 Split, za predmet nabave N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 2, datuma Obavijest o nabavi 17.01.2020. godine, donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude temeljem kriterija odabira ponude – najniža cijena, a kao najbolja ponuda odabrana je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, OIB:74242216047.

II.

Grupa 1

Ukupna vrijednost odabrane ponude za nabavu N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 1 iznosi 129.415,00 HRK bez PDV-a, iznos PDV-a po stopi od 25% 32.353,75 HRK te ukupna cijena s PDV-om od 161.768,75 HRK.

Nakon zaprimanja obvezujuće ponude, pregleda i ocjene ponude, utvrdilo se da je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, valjana, te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave, i da je prema primijenjenom kriteriju najpovoljnija.

Grupa 2

Ukupna vrijednost odabrane ponude za nabavu N05 – Nabava IT opreme i komercijalnih programa _ Grupa 2 iznosi 75.251,00 HRK bez PDV-a, iznos PDV-a po stopi od 25% 18.812,75 HRK te ukupna cijena s PDV-om od 94.063,75 HRK.

Nakon zaprimanja obvezujuće ponude, pregleda i ocjene ponude, utvrdilo se da je ponuda ponuditelja Integra Group d.o.o., Ede Murtića 4, 10000 Zagreb, valjana, te da u cijelosti ispunjava svrhu nabave, i da je prema primijenjenom kriteriju najpovoljnija.

 

Temeljem ove Odluke sklopit će se Ugovor s odabranim ponuditeljem.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

 

U Zagrebu, 30.01.2020. godine

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE NARUČITELJA (NOJN) Ivani Višić, direktor

Objavljujemo natječaj za javnu nabavu opreme čija se nabava financira iz javnog poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2“.

Referentna oznaka poziva: KK.03.2.1.19

Naziv Ugovora: „Uvođenje ERP-a i podrške projektiranju, ispitivanju i testiranju sustava“

Broj ugovora: KK.03.2.1.19.0527

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

‘WWW vaučeri za MSP’

Naziv projekta: Izrada WEB-stranice tvrtke Pro integris

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

 

Kratki opis projekta

Pro Integris je početkom 2018. godine uveo novi vizualni identitet, a namjera je kroz provedbu projekta naziva Izrada WEB-stranice tvrtke Pro integris, izgraditi novu WEB stranicu s novim grafičkim dizajnom, koja će svojim responsivnim dizajnom biti prilagođena različitim uređajima, uključivati multimedijske sadržaje, podršku GDPR proceduri s višom razinom zaštite.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi 25.2.2019. – 25.7.2019.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke Pro Integris na domaćem i inozemnom tržištu primjenom modernog mrežnog rješenja koje će poboljšati vidljivost proizvoda i usluga koje tvrtka ima u svom poslovnom portfelju.

Svrha projekta

Specifični cilj projekta Izrada WEB-stranice tvrtke Pro integris je unaprjeđenje metode promocije proizvoda primjenom internet tehnologija, te rast prodaje, što je u skladu sa dugoročnom marketinškom strategijom i potencijalima kojima Pro integris raspolaže. Ulaganje je prihvatljivo za ulaganje EU sredstava budući da je projekt u cijelosti usklađen sa važećim EU-direktivama za MSP-ove, “Digitalne agende za EU”, nacionalnim strategijama razvoja poduzetništva. Doprinosi prioritetima poticanja inovacija, prodaje na izvoznim tržištima i novog zapošljavanja.

Očekivani rezultati projekta

  1. financijski iskazani rast prodaje,
  2. povećanje broja klijenata od kojih je dobiven upit za suradnjom,
  3. skraćivanje vremena na uvodnim sastancima jer će se partneri moći bolje pripremiti i fokusirati na teme koje ih zanimaju umjesto prema samoj ponudi Pro integrisa.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 68.000,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 41.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 28.700,00 HRK

 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: Antonija Aračić Katičić antonija.katicic@prointegris.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

‘Internacionalizacija poslovanja MSP’

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima kroz projekt ‘Internacionalizacija poslovanja MSP-ova’ sufinancirat ćemo projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH, te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.

Cilj samog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Više o Pozivu www.strukturnifondovi.hr

 

‘WWW vaučeri za MSP’

Pro Integrisu je odobren vaučer kojim se potiču mali i srednji poduzetnici na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji svojih proizvoda i usluga.

Cilj Poziva ‘WWW vaučeri za MSP-ove’ je osigurati jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu, te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

 

E-impuls

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sudjelovali smo u poticanju investicija za jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

Ciljevi „E – impulsa 2016.“ su rast i razvoj poduzetništva i obrta, uravnotežen regionalni razvoj te učinkovito korištenje sredstava i fondova Europske unije.

 

PoC 7

Sudjelovanjem u programu koji je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, otvorili smo mogućnost za razvoj naših inovativnih aktivnosti.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Više o PoC projektu i drugim projektima iz područja istraživanja i razvoja možete vidjeti na našoj stranici u poglavlju Istraživanje i razvoj https://prointegris.hr/istrazivanje-i-razvoj/