Naše glavne mogućnosti, odnosno usluge:

 • Idejna rješenja i projektiranje elektroenergetskih objekata
 • Izrada tehničkih izračuna i specifikacija opreme
 • Stručni nadzor
 • Razvoj, projektiranje i implementiranje rješenja sustava automatizacije elektroenergetskih objekata
 • Strategija migracije na moderne programske aplikacije, odnosno nove tehnološke platforme
 • Izrada izvedbenih projekata i specifikacija sekundarne opreme (uređaji polja, stanična računala i serveri, daljinske stanice), komunikacijske opreme (preklopnici, usmjernici, vatrozidovi i pasivne komponente mreže), programskih aplikacija, kabela i ostale opreme
 • Integracija, konfiguriranje i ispitivanje sustava
 • Educiranje i radionice na kojima vaš tim može steći nova znanja o sustavima i tehnologijama s područja automatizacije elektroenergetskih postrojenja

Ostale usluge

 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Dokumentacija izvedenog stanja
 • Studije i analize
 • Parametar-liste

 • Projekt postrojenja i sustava
 • Projekt ormara sekundarne opreme
 • Specifikacije sklopovske opreme
 • Specifikacije programske opreme
 • Integracija sustava
 • Parametriranje i konfiguriranje sustava
 • Logičke sheme
 • Nadzor i savjetovanje
 • Ispitivanje i puštanje u pogon postrojenja i sekundarnih sustava
  • Transformatorskih stanica i rasklopišta
   (naponskih razina 400 kV, 220 kV, 110 kV, 35 kV, 20(10) kV)
  • Hidroelektrana i termoelektrana
   (od malih generatora < 5 MVA do velikih generatora ≤ 500 MVA)

 • Izvještavanje o statusu i tijeku projekta
 • Izvještaji o troškovima projekta
 • Planiranje i kontrola kvalitete
 • Priljev i odljev sredstava
 • Kvalifikacija dobavljača i partnera
 • Upiti i ponude
 • Koordinacija i distribucija dokumentacije
 • Pregled ugovornih izmjena
 • Praćenje i pregled odobrenja i izvještaja
 • Stručni nadzor kakvoće radova, ugrađenih proizvoda i opreme

Projekti