Untitled

Projekt Pro Integris – napredna tehnologija za elektroenergetske sustave priprema tvrtku Pro Integris d.o.o. za povećani opseg poslova na području projektiranja, ispitivanja i puštanja u pogon elektroenergetskih postrojenja. U zadnjih godinu dana opseg tih aktivnosti se znatno povećao, najviše zbog aktivnosti na elektroenergetskim postrojenjima vezanim uz projekte u zapadnoj i sjevernoj Europi. Postoje već ugovoreni poslovi u 2017. godini, a isto tako povećan je broj upita za istu ili sličnu vrstu posla za druge dobavljače. Da bismo odgovorili na povećane zahtjeve nužno je proširenje tehnoloških kapaciteta kao i povećanje zaposlenosti. Taj cilj će se ostvariti nabavom specijalne opreme za ispitivanje, nabavom specijaliziranog programskog paketa za projektiranje te obrazovanjem djelatnika za elektroprojektiranje, izradu električnih shema i prateće projektne dokumentacije sukladno važećim normama.

Ovim projektom nabavlja se potrebna specijalna oprema za ispitivanje raznih vrsta transformatora, rotacijskih strojeva, sustava uzemljenja, kablova, vodiča i osigurača te specijalizirani programski paket za elektroprojektiranje te obrazovanje djelatnika za elektroprojektiranje, izradu električnih shema i prateće projektne dokumentacije. Rezultat ove aktivnosti bit će nabavljen specijalizirani programski paket za elektroprojektiranje te obrazovanje djelatnika za njegovo korištenje što će omogućiti povećanje opsega izrade elektroprojekata te na taj način utjecati na porast potražnje za našim uslugama i povećanje ukupnih prihoda.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 399.669,75 HRK, a iznos sufinanciran od EU iznosi 204.630,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od 28.rujna.2016. godine do 28. prosinca.2017. godine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o projektima sufinanciranim od strane EU, molimo kontaktirati Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, 10000 Zagreb, Hrvatska, e-mail: hamagbicro@hamagbicro.hr , te na www.hamagbicro.hr  i www.strukturnifondovi.hr .