PRO INTEGRIS je nakon uspješnog puštanja u pogon trafostanica na Kosovu (TS 400/220 kV Kosovo B, TS 220/110 kV Priština 4, TS 220/110 kV Kosovo A, TS 400/110 kV Peja 3 i TS 110/10.5 kV Skenderaj) te trafostanica u Crnoj Gori (TS 400/110 kV Ribarevine, TS 400/110 kV Podgorica 3) nastavio aktivnosti u regije ugovaranjem novih poslova kao što su projektiranje, isporuka opreme, ispitivanje i puštanje u pogon zaštita na termoelektrani Kosovo A te ispitivanje i puštanje u pogon TS 110/10 kV Podgorica 5.