PRO INTEGRIS ugovorio je tijekom travnja posao projektiranja dijela transformatorske stanice TS 400/110 kV Ribarevine i TS 400/110 kV Podgorica 3 u Crnoj Gori.
Nakon prošlogodišnjeg uspješnog puštanja u pogon dviju transformatorskih stanica TS 400/220 kV Kosovo B i TS 220/110 kV Priština 4 na Kosovu, Pro Integris će i ovu jesen provesti na Kosovu puštajući u pogon TS 220/110 kV Kosovo A, TS 400/110 kV Peja 3 i TS 110/10.5 kV Skenderaj.